1800 6213

fapage facebook

KHI NÀO BỆNH NHÂN ALZHEIMER BẮT ĐẦU THAY ĐỔI NHÂN CÁCH?

Các nhà nghiên cứu - cùng với Antonio Terracciano và Angelina Sutin, cùng hai giáo sư tại Đại học Y Florida State University ở Tallahassee - đã điều tra sự thay đổi nhân cách liên quan đến sa sút trí tuệ (Alzheimer) trong một đoàn hệ gồm hơn 2.000 người.

 

 

Người ta biết rằng sự thay đổi hành vi bắt đầu khi đi kèm với bệnh Alzheimer. Những người chăm sóc báo cáo là bệnh nhân dễ bị kích động, buồn rầu, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của họ.

 

Đây là những tiêu chuẩn lâm sàng để chẩn đoán bệnh, nhưng vẫn còn tranh cãi liệu những thay đổi này có xảy ra trước khi bắt đầu chứng sa sút trí tuệ - như là kết quả của các bệnh lý não mô tả căn bệnh và xảy ra nhiều năm trước khi chẩn đoán chính thức - hoặc liệu những thay đổi nhân cách chỉ là các yếu tố nguy cơ độc lập cho tình trạng này.

 

Tính cách vẫn giữ nguyên trước khi bắt đầu


Đối với nghiên cứu mới này, 2.046 người tham gia được tuyển chọn từ Nghiên cứu Theo chiều dọc Baltimore về Người cao tuổi. Trong số đó, 45,5% là nữ, và tuổi trung bình là 62 tuổi.

 

Trong giai đoạn tiếp theo, có ít hơn 5 phần trăm những người tham gia phát triển suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) và 12.5% ​​phát triển sa sút trí tuệ. Đa số những bệnh nhân này bị bệnh Alzheimer.

 

MCI mô tả mức độ suy giảm nhận thức ảnh hưởng đến người cao niên. Mặc dù không nghiêm trọng đủ để can thiệp vào hoạt động hàng ngày của những người mà nó ảnh hưởng, MCI được coi là một yếu tố tiên đoán mạnh mẽ bệnh Alzheimer.

 

Giáo sư Terracciano và các đồng nghiệp đã sử dụng Bản kiểm kê Tính cách NEO sửa đổi để đánh giá những thay đổi về tính cách, như họ đã được quan sát và báo cáo bởi chính những người tham gia.

 

Bảng câu hỏi đã đánh giá năm khía cạnh nhân cách khác nhau: "thần kinh thần kinh, phóng túng, cởi mở, dễ chấp nhận và tận tâm".

 

Các nhà nghiên cứu kiểm tra các "dốc" mô tả sự thay đổi nhân cách theo thời gian, và họ so sánh quỹ đạo của những người tiếp tục phát triển sa sút trí tuệ hoặc MCI với những người tham gia khỏe mạnh nhận thức.

 

Có sự điều chỉnh về tuổi tác, giới tính, chủng tộc và giáo dục, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng "sự thay đổi nhân cách không khác biệt đáng kể giữa nhóm người khỏe mạnh và bệnh nhân Alzheimer".

 

Khi so sánh với người khỏe mạnh, những người tham gia phát triển MCI cũng không có bất kỳ thay đổi nhân cách.

 

Nói cách khác, nghiên cứu cho thấy nhân cách của người mắc bệnh Alzheimer vẫn không thay đổi trước khi xuất hiện tình trạng này.

 

Thêm vào đó, nghiên cứu thêm vào bằng chứng cho thấy rằng một số đặc điểm tính cách, như mức độ thần kinh cao, có thể làm tăng nguy cơ chứng mất trí.

 

Các tác giả viết rằng những kết quả này "cung cấp bằng chứng chống lại giả thuyết về nhân quả ngược lại". Giả thuyết này đề cập đến khả năng những thay đổi về nhân cách là kết quả của bệnh thần kinh học, của Alzheimer, chẳng hạn như sự hình thành mảng bám amyloid trong não.

 

Tuy nhiên, những phát hiện này đã củng cố ý tưởng rằng một số đặc điểm nhân cách liên quan đến bệnh Alzheimer thực sự là các yếu tố nguy cơ độc lập cho tình trạng này chứ không phải hậu quả của nó.

 

 

 

Bài viết khác

https://www.facebook.com/sanphamchobabauvabe/