1800 6213

fapage facebook

#1 Akudinir 125

Akudinir 125

Dùng để điều trị nhiễm khuẩn ở nhiều mức độ do các chủng vi khuẩn nhậy cảm gây ra. Người lớn và trẻ vị thành liên: Nhiễm khuẩn đường hô hấp:...

0 vnđ

Mua ngay

https://www.facebook.com/sanphamchobabauvabe/